Till innehåll på sidan

Start

Välkommen till S:t Eriks gymnasiesärskola! S:t Eriks gymnasiesärskola är placerad på Kungsholmen i Stockholms innerstad. Här står kunskap, kultur och hälsa i centrum.

Skolans många aktiviteter, nationaliteter och språk bidrar till det som är S:t Eriks gymnasiesärskolas själ och skapar ett flöde vilket gör den till en stimulerande arbetsplats för både elever och personal. S:t Eriks gymnasiesärskola består av ca 150 elever med 55 på det individuella programmet varav ca 50 elever berörs av korttidsvistelse.

Individuella programmet

På individuella program arbetar du utifrån dina förutsättningar och tidigare erfarenheter. Målet med utbildningen är att stärka dina förmågor och ge kunskaper som du kan använda för att få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Individuellt program erbjuds dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.

Nationella programmet

Våra nationella program är: Estetisk verksamhet med inriktningarna estet-estet och estet-digital, programmet för samhälle, natur, språk samt hantverksprogrammet med inriktningarna finsnickeri, florist, frisör och textil.

Corona in other languages

...and for people with disabilities.

Together, we do everything possible to minimize the spread of the corona virus. Most people who get symptoms do not get so ill, it feels more like a common cold or flu. But for the elderly and already sick people it could be dangerous. Here you'll find information in other languages about the importance of staying at home when having symtoms of a cold and what to do and where to call if you live in in Stockholm County. 

About corona in seventeen languages.  

List over links to information for people with disabilities and in different languages. 

Sodexo om coronaviruset

Sodexo, som lagar maten på S:t Eriks gymnasiesärskola, meddelar att de följer utbrottet av coronaviruset och följer de råd som finns på folkhälsomyndigheten webbsida gällande smittskydd och beredskap. För tillfället har de inte behövt öka sin beredskap utan tänker extra mycket på hygien och tvättar och spritar händerna i sina kök. 

Vid behov kan de flytta personal mellan sina kök och matsalar, vilket gör att de blir mindre känsliga för smitta liknanden den som råder nu. De har tillgång till ett flertal evakueringskök ifall de skulle behöva flytta produktionen, t.ex. Skytteholmsskolan (Solna), Söderköket, Högsätraköket (Lidingö) eller Tibbleköket (Täby). Sodexo har även möjlighet att ta in kyld mat ifrån sina storkök i Gävle & Märsta.

Sammantaget bedömer Sodexo sig ha god beredskap och snabbt mobilisera stora volymer av både tillgång och servering av måltider på skolor. 

Välkommen!

Hitta hit

Postadress:
S:t Eriks gymnasiesärskola 
Box 8302 
104 20 Stockholm

Besöksadress: Polhemsgatan 35
Närmaste T-banestation: Fridhemsplan

steriksgymnasiesarskola@stockholm.se
Fax: 08-508 38 245

Ingress: 
Välkommen till S:t Eriks gymnasiesärskola! S:t Eriks gymnasiesärskola är placerad på Kungsholmen i Stockholms innerstad. Här står kunskap, kultur och hälsa i centrum.