Till innehåll på sidan

Individuella programmet

På individuella program arbetar du utifrån dina förutsättningar och tidigare erfarenheter.

Det individuella programmet (Skolverkets webbplats).

Målet med utbildningen är att stärka dina förmågor och ge kunskaper som du kan använda för att få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Individuellt program erbjuds dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Vi arbetar tematiskt och med övergripande projekt.

På ett individuellt program går det att kombinera ämnesområden och ämnen från de nationella programmen. Vad du som elev kan kombinera bestäms av rektorn. Inom det individuella programmet på S:t Eriks gymnasiesärskola finns även en mer specialiserad avdelning för dig som befinner dig inom autismspektrumtillstånd.

Följ gärna det individuella programmet via Instagram (@sterikindividuella) 

Praktik under utbildningen

Till skillnad från de nationella programmen har du som elev på det individuella programmet inte arbetsplatsförlagt arbete (APL). Däremot kan du ha praktik på en arbetsplats eller i en daglig verksamhet om rektor bedömer att det fungerar och är bra för dig. Detta sker under den sista terminen inför övergång till daglig verksamhet.

Individuella programmets ämnesområden

  • I estetisk verksamhet – arbetar vi med bild och form samt musik.
  • I hem- och konsumentkunskap – arbetar vi med att laga mat, baka och göra inköp.
  • I idrott och hälsa – tränar vi balans, styrka och kondition i olika lustfyllda former.
  • I natur och miljö – lär vi oss om samspelet mellan människan, djur och natur samt hållbarhet i vår närmiljö.
  • I individ och samhälle – arbetar vi för ökade förståelse för samhället och för att ni som elever ska bli så självständiga individer som möjligt.
  • I språk och kommunikation – arbetar vi med att öka din förmåga att kommunicera med hjälp av bilder, tecken och tal.

Bedömning av kunskaper

Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper.

Dela: