Till innehåll på sidan

Värdegrund

Förståelse – Öppenhet – Respekt – Ansvar sammanfattar vår värdegrund FÖRA

Hos oss möter personal och elever varandra med förståelse, öppenhet och respekt. Vi tar ansvar för oss själva, varandra, vårt arbete och vår miljö!

Vår utmaning är att få eleverna att känna en lärandets glädje. De ska utmanas att formulera frågor, bearbeta dessa, analysera information samt ta ställning till sina resultat och kunna presentera dessa. Elevens utmaning är att leva upp till de positiva krav vi ställer. Kraven består i att vara närvarande, aktiv och delaktig både i kurser och i att ställa upp på skolans gemensamma värdegrund.

Dela:
Kategorier: